Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Ezgif

הכלי Ezgif מאפשר מגוון פעולות:


מדריך מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version