Flippity Manipulatives | הצבה ומיון של מילים

ManipulativesScreenshot

Flippity Manipulatives – יצירת פעילות הצבת ומיון מילים, על גבי תמונה. התמונה יכולה להיות של טבלה, מפה, תרשים, וכל תמונה אחרת לבחירתכם.


ליצירת פעילות:

  • לחצו על צור עותק (עליכם להיות מחובר לחשבון ה-Google).
  • אין לערוך את התאים הכחולים!
  • הזינו את רשימת המילים (אין מגבלה למספר המילים).
  • בתפריט בחר “קובץ” > “פרסם באינטרנט” > “פרסום”> “אישור”
  • הכנס לקישור שקיבלת > לחץ על לשונית “Get the Link Here” > לחץ על הקישור המודגש
  • כעת המשחק יפתח בחלון חדש. תוכל להפיץ את כתובת המשחק לכל מי שתרצה…

  • צבע רקע למילה – לכל מילה ניתן לתת צבע רקע (מבין הצבעים הללו: red, orange, yellow, green, blue, purple), על ידי הזנת שם הצבע המבוקש בעמודת ה-Color. במידה ולא מעוניינים בצביעת רקע המילה יש להשאיר את התא ריק.
  • רקע לוח המשחק – כדי לקבוע מה הרקע שיוצג לתלמידים גשו למטה ללשונית Backgrounds . החלון שיפתח תופיע רשימת רקעים – בחרו את הרקע המועדף ומחקו את האחרים (אם תשאירו אותם, הרקע בשורה הראשונה הוא שיופיע לתלמידים, אך הם יוכלו להחליף בין הרקעים כרצונם, על ידי לחיצה על גלגל השיניים בהגדרה בפינה השמאלית התחתונה ובחירה מהתפריט הנפתח).  במידה ותרצו לעשות שימוש ברקע משלכם – יש להדביק את כתובת התמונה (url) בתא המתאים.


פרסום קורס מומחים