Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מאגרי ווידאו לשימוש חופשי

film-1668918_1280

ניתן למצוא ברשת מספר מאגרים בהם סרטוני ווידאו להורדה, המותרים לשימוש חופשי.

לגבי כל אתר, חשוב לבדוק האם יש מגבלות: האם מותר גם לשימוש מסחרי, האם נדרש מתן קרדיט וכו’.


הדרכה על האתר מאת גילה קיסילביץ
Exit mobile version