Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

English800 | לימוד אנגלית

English800 – אתר ללימוד אוצר מילים באנגלית.

מיועד לתלמידי חט”ב-חט”ע.

האתר פותח על ידי על ידי מיכאל וקסלר, על פי ‘שיטת המרווחים הגדולים’ – בתחילה מתבקשים התלמידים לסמן מילים אותם הם מכירים. בהמשך יוצגו לתלמידים משפטים באנגלית כולל הקראה שלהם ותרגומם לעברית – על התלמיד לקרוא את המשפטים ותרגומם וללחוץ על next. בכל משפט שיוצג תופיע מקסימום מילה חדשה אחת. בין לבין יוצגו גם משפטים בהם חסרה מילה ועל התלמיד להשלימה מתוך מחסן מילים.


Exit mobile version