Learning Apps | מחוללי משחקים

createAppBanner

Learning Apps – מחולל משחקים ופעילויות.


סוגי הפעילויות:

 • Matching Pairs – התאמת צמדים
  כל פריט בצמד יכול להיות טקסט, תמונה, אודיו, סרטון.
 • Group assignment – מיון לקבוצות/קטגוריות
  לכל קטגוריה ניתן לתת שם ואף לקבוע רקע של תמונה מתאימה. כל פריט אותו נדרש התלמיד למיין יכול להיות טקסט, תמונה, אודיו, סרטון.
 • Number line – ציר מספרים
  יש לקבוע את טווח המספרים ולהזין את הפריטים אותם יש להזין על הציר. כל פריט אותו נדרש התלמיד להציב על הציר יכול להיות טקסט, תמונה, אודיו, סרטון.
 • Simple order – ארגון פריטים לפי סדר
  כל פריט אותו נדרש התלמיד לסדר יכול להיות טקסט, תמונה, אודיו, סרטון.
 • Freetext input – מתן כותרת בטקסט חופשי
  המורה מציג פריט טקסט, תמונה, אודיו, סרטון. התלמיד צריך להקליד את התשובה. ניתן להזין מספר אפשרויות תשובה ולהפריד ביניהן במצעות סימן ה- ;
 • Matching Pairs on Images – התאמת מיקום פריט על גבי תמונה
  המורה מציג תמונה עם נקודות חמות. על התלמיד לבחור היכן להציב כל פריט. כל פריט אותו נדרש התלמיד להציב על גבי התמונה יכול להיות טקסט, תמונה, אודיו, סרטון.
 • Multiple-Choice Quiz – שאלות סגורות

  השאלה יכולה לכלול טקסט, תמונה, אודיו, סרטון. כל תשובה/מסיח יכולה לכלול טקסט, תמונה, אודיו, סרטון. ניתן לסמן כמה תשובות כנכונות.

 • Cloze test – השלמת מילים בטקסט
  הכותרת/ההקדמה יכולה לכלול יכולה לכלול שני פריטים מסוג טקסט, תמונה, אודיו, סרטון.
  יש להזין את הטקסט. מחקו את המילים שתרצו להסתיר והזינו במקומן מציין מקום (-1-, -2- וכו’).  ניתן להשתמש באותו מציין מיקום מספר פעמים. ניתן להזין רקע של תמונה לפעילות. התלמיד קובע האם התלמיד יצטרך לבחור את המילה מתוך מאגר או להקליד בעצמו.
 • Group-Puzzle – מיון חלק פאזל לקבוצות, תוך כדי חשיפת תמונה.
  הרקע שמתגלה יכול להיות תמונה או ווידאו.
  ניתן ליצור עד 6 קטגוריות – כל קטגוריה אליה יש למיין יכולה לכלול טקסט/תמונה. כל פריט שיש למיין יכול לכלול טקסט/תמונה.
 • ועוד…

 • ניתן לשלוח לתלמידים את הקישור לפעילות כמבדק עצמי.
 • במידה ורוצים לקבל מידע על מידת הצלחת התלמידים בפעילות, יש ליצור כיתה, לשייך את הפעילות לכיתה ולבקש מהתלמידים להירשם לכיתה הספציפית.

 • כדי לעבור לשפה האנגלית – יש ללחוץ על דגל בריטניה (למעלה)


מדריך מצולם על אופן יצירת משחק התאמה מאת שרון מרגולין


מדריך מצולם על אופן יצירת משחק מיון מאת שרון מרגולין


מדריך מצולם על אופן יצירת פעילות סידור פריטים מאת שרון מרגולין


מדריך מאת גילה קיסילביץ


מדריך על Number line – ציר מספרים, מאת שגית חדד

מדריך על Matching Pairs – התאמת צמדים, מאת שגית חדד

מדריך על Group assignment – מיון לקבוצות/קטגוריות, מאת שגית חדד