Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Learning Apps | מחוללי משחקים

createAppBanner

Learning Apps – מחולל משחקים ופעילויות.


סוגי הפעילויות:

מדריך מצולם על אופן יצירת משחק התאמה מאת שרון מרגולין


מדריך מצולם על אופן יצירת משחק מיון מאת שרון מרגולין


מדריך מצולם על אופן יצירת פעילות סידור פריטים מאת שרון מרגולין


מדריך מאת גילה קיסילביץ


מדריך על Number line – ציר מספרים, מאת שגית חדד

מדריך על Matching Pairs – התאמת צמדים, מאת שגית חדד

מדריך על Group assignment – מיון לקבוצות/קטגוריות, מאת שגית חדד


Exit mobile version