Science Journal | הטלפון ככלי חקר

Screenshot_5

 

Science Journal – אפליקציה ההופכת את המכשיר הנייד לכלי חקר לצורך ביצוע ותיעוד ניסויים.

התלמידים יוכלו להשתמש בחיישנים המובנים בטלפון כדי למדוד אור, קול, תאוצה, לחץ אוויר ועוד; לרשום הערות ולצלם תמונות כדי לתעד את הניסויים המדעיים; להתחבר לחיישנים חיצוניים; ועוד.


להורדת האפליקציה:  למכשירי אנדרואיד  |  למכשירי IOS


מומלץ לשנות את הגדרות התצוגה בטלפון, כך שהמסך יכבה רק לאחר למעלה מ-10 דקות. זאת כדי שהוא לא יכבה במהלך ביצוע הניסוי…


מדריכים על הכלי, באנגלית: