Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Wheel Of Names | גלגל הגרלה

Wheel Of Names – גלגל הגרלהדוגמאות לשימוש בגלגל – Dinner wheel | Yes/No/Maybe


מדריך מאת נילי פלורס

מדריך מאת יעל תמיר


** תודה לרוית שני-סריון על השיתוף!! 

Exit mobile version