Loom | יצירת סרטונים

loom-banner

Loom – יצירת סרטוני מסך, המבוססים על הקלטת מסך המחשב

  • Screen+Cam – צילום מסך המחשב + צילום עצמי של המנחה + הקלטת קול של המנחה
  • Screen Only  – צילום מסך המחשב + הקלטת קול של המנחה
  • Cam Only     – צילום עצמי של המנחה + הקלטת קול של המנחה

את התוצר ניתן לשתף כקישור או להוריד למחשב.


  • אין מגבלה לאורך הסרטון בגרסה החינמית.
  • הגרסה החינמית מוגבלת לאחסון של עד 25 סרטונים במאגר של loom. ברגע שעוברים את המגבלה הסרטונים הישנים נכנסים לארכיון והגישה אליהם תתאפשר לאחר מחיקת סרטוני חדשים יותר.


מדריך מאת Arik Bornstien


מדריך מאת גילה קיסילביץ

מתויג:, , ,