Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Loom | יצירת סרטונים

loom-banner

Loom – יצירת סרטוני מסך, המבוססים על הקלטת מסך המחשב

  • Screen+Cam – צילום מסך המחשב + צילום עצמי של המנחה + הקלטת קול של המנחה
  • Screen Only  – צילום מסך המחשב + הקלטת קול של המנחה
  • Cam Only     – צילום עצמי של המנחה + הקלטת קול של המנחה

תוסף לדפדפן כרום

את התוצר ניתן לשתף כקישור או להוריד למחשב.

מגבלות הגרסה החינמית:

  • אורך סרטונים עד 5 דקות
  • עד 100 סרטונים

גרסת חינוך חינמית למורים – Loom for Education


  • אין מגבלה לאורך הסרטון בגרסה החינמית.
  • הגרסה החינמית מוגבלת לאחסון של עד 25 סרטונים במאגר של loom. ברגע שעוברים את המגבלה הסרטונים הישנים נכנסים לארכיון והגישה אליהם תתאפשר לאחר מחיקת סרטוני חדשים יותר.


מדריך מאת שרון מרגולין

מדריך מאת Arik Bornstien


מדריך מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version