זהו מה בתמונה | closeapp

חותך ומערבל תמונות מבית closeapp


  • העלו תמונה > בחרו לכמה חלקים לפצלה (שורות וטורים) > לחצו על download

נסו לזהות מה בתמונה המעורבלת המופיעה מטה… כדי לבדוק עצמכם עמדו על התמונה ולחצו על החץ… ואם לא מזהים גם לאחר הצפייה בתמונה המקורית, אז התשובה מופיעה במילים מתחת למצגת…

בתמונה מעלה הטנק הסורי העומד בכניסה לקיבוץ דגניה 🙂