Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

זהו מה בתמונה | closeapp

חותך ומערבל תמונות מבית closeappנסו לזהות מה בתמונה המעורבלת המופיעה מטה… כדי לבדוק עצמכם עמדו על התמונה ולחצו על החץ… ואם לא מזהים גם לאחר הצפייה בתמונה המקורית, אז התשובה מופיעה במילים מתחת למצגת…

בתמונה מעלה הטנק הסורי העומד בכניסה לקיבוץ דגניה 🙂


Exit mobile version