kaltura | שיעורים סינכרוניים

 – פלטפורמה לשיעורים סינכרוניים

הפלטפורמה בתשלום, אך מונגשת חינם באמצעות משרד החינוך – לכניסה חינם, באמצעות הזדהות אחידה.


 • כניסת תלמיד – המורה שולח אל התלמיד קישור לחדר (כתובת ה-url שבראש העמוד), התלמיד יתבקש להכנס גם כן דרך הזדהות אחידה של משרד החינוך.
 • עד 50 משתתפים במפגש
 • משך המפגש אינו מוגבל
 • מורה יכול להשתיק תלמיד בודד או את כולם
 • מורה יכול להוציא תמיד מהחדר הסינכרוני
 • מורה יכול לשתף מסך, כולל שיתוף סרטון עם אודיו
 • מורה יכול להקליט מפגש – חשוב להתחיל בהקלטה לפחות 3 דקות לפני הזמן מאחר ולוקח זמן עד להפעלתה
 • אפשרות חלוקה לחדרים
 • אפשרות יצירת שאלות סקר
 • כתיבה בצ’ט במהלך המפגש
 • ניתן לתת למשתתף הרשאת מנחה או הרשאה ספציפית ל-שיתוף מסך / שיתוף קבצים / כתיבה על הלוח
 • בתי ספר המעוניינים להפעיל שידור LIVE של טקסים ואירועים למספר בלתי מוגבל של משתתפים יוכלו ליצור קשר עם החברה לצורך הפעלת השידור

מדריכים כתובים מאת משרד החינוך