Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

smallpdf | המרת קבצי pdf ל-word או ppt

smallpdf – מגוון פעולות על קבצי pdf

גישה לכל הפונקציות: דחיסת מסמך psd, המרת קבצים לפורמט pdf, עריכת קבצי pdf, מיזוג ופיצול קבצי pdf ועוד.

שימו לב: כדי להימנע מההגבלה של 7 ימי נסיון, אין להוריד את התוסף – אלא לחוץ ישירות על הפונקציה המבוקשת


*תודה לפרח דיין על השיתוף!

Exit mobile version