Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

whiteboard fi

whiteboard fi – לוח מחיק מקוון / הצגת הלוחות המחיקים של כל התלמידים על מסך המורה.


מדריך מאת רונית גרינגולד

 מדריך מאת הדרכות בנושאי טכנו-פדגוגיה וכלים דיגיטלים


*תודה למור דשן על השיתוף!

Exit mobile version