Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

המרת תמונות לטקסט באמצעות google doc

כיצד להמיר תמונות לטקסט באמצעות google doc?

שימו לב: לא מתאים להמרת טבלאות. בנוסף, מומלץ לעבור על הטקסט ולבצע תיקונים נחוצים.

Exit mobile version