Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

הקראה | word 365

כיצד נוכל לעשות שימוש בפונקציית ההקראה ב-word 365הדרכה מאת ענבל סמית

Exit mobile version