Flippity Board Game | משחק לוח

Flippity Board Game – יצירת משחק לוח

ליצירת פעילות:

 • לחצו על צור עותק (עליכם להיות מחובר לחשבון ה-Google).
 • בלשונית Card Deck 1 (למטה) – תוכלו לערוך את רשימת השאלות והתשובות, השאלות יוצגו בסדר אקראי בקלפי המשחק שמופיעים על גבי הלוח.
  במידה ומעוניינים בשני סטים של קלפי שאלות, ניתן לערוך גם את לשונית Card Deck 2.
 • בלשונית Demo ניתן לעצב את הלוח בהתאם להעדפותיכם – גשו לעמודה Appearance ותוכלו לשנות את צבע התאים או התמונה המופיעה בהם.
  מומלץ בחלק זה למחוק את ההנחיות המופיעות בעמודה Instruction – ולהוסיף הנחיות משלכם. למשל: תלמיד שמגיע לתא מסוים מתבקש לקפוץ במקום 3 פעמים.
 • בלשונית Materials תוכלו למחוק חיילים, להוסיף קוביות משחק (עד 3 קוביות), ולשנות את עיצוב חבילת הקלפים.
 • שימו לב: אין לערוך תאים עם רקע כחול.
 • בתפריט בחר “קובץ” > “פרסם באינטרנט” > “פרסום”> “אישור”.
 • הכנס לקישור שקיבלת > לחץ על לשונית “Get the Link Here” > לחץ על הקישור המודגש
  כעת המשחק יפתח בחלון חדש (זה הקישור שיש לשלוח לתלמידים כדי שישחקו).
 • תוכל בכל שלב לחזור אל המסמך הנמצא ב-Drive ולעדכן את הקובץ (ברירת המחדל היא שאין צורך בפרסום חוזר כדי להציג את השינויים שנעשו בקובץ).
 • תוכלו לשנות את שם המשחק על ידי שינוי שם גיליון העבודה (בתחתית המסך).

שילוב תמונות בלוח המשחק:

 • ניתן לשלב בלוח המשחק תמונות שמצאתם ברשת. יש להדביק את כתובת התמונה (url) בתא המתאים.
 • כתובות האתרים חייבות להסתיים ב- “.gif”, “.png”, “.jpg” או “.jpeg”.
 • לא ניתן להשתמש ב- Google Drive כדי לאחסן את התמונות !!

שילוב סרטוני YouTube בקלפי המשחק:
בתא המתאים, הקלד [[ואחריו הקישור של YouTube “שתף סרטון זה” ואחריו]].
לְמָשָׁל [[https://youtu.be/kwFvJog2dMw]]
תוכל לכלול טקסט לפני או אחרי הסרטון.

 • שימו לב ! אין לקחת את הסרטון משורת הכתובת למעלה, אלא דרך אפשרות “שתף”