Buzzin | באזר מקוון

Buzzin – באזר מקוון ההופך כל שאלה למשחק תחרותי.


באמצעות הכלי הופכת כל שאלה למשחק תחרותי!

המורה שואל שאלה, התלמידים היודעים את התשובה לוחצים על הבאזר, המורה נותן הרשאת מענה למי שלחץ ראשון.

הגרסה החינמית מוגבלת לעד 8 שחקנים.


https://youtu.be/DwFXlFM5c3E