Wooclap | יצירת מצגת אינטראקטיבית

Wooclap – יצירת מצגת אינטראקטיבית להפעלת הלומדים


הכלי מזמן מגוון סוגי הפעלות: סקר, ענן מילים, שאלות פתוחות, שאלות דירוג, התאמה, מיון, השלם את החסר, מפת חשיבה ועוד.

גרסה חינמית לחינוך

לקבלת גרסה חינמית למורים, צרו חשבון מסוג חינוך באמצעות דוא”ל ארגוני. במידה ולא קיבלתם חשבון חינמי באופן אוטומטי, שלחו מייל לתמיכה כדי לבקש מהם לזהות את בית ספרכם כמוסד חינוכי.


מדריך יצירת חשבון מאת HIT

מדריך יצירת פעילות מאת HIT


תוסף לgoogle slides
תוסף ל-powerpoint


מדריך מאת הדרכות בנושאי טכנו-פדגוגיה וכלים דיגיטלים

מדריך מאת גילה קיסילביץ


תודה לעינבל אריאלי על השיתוף!