Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

class e | פלטפורמה ליצירת פעילויות לימודיות

class e – פלטפורמה ליצירת פעילויות לימודיות.


ניתן להתחבר באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך.


משתמשי הכלי יכולים להנות מספריית תכנים – בה ניתן להוריד תכנים לשימוש עם תלמידיכם (לחיצה על “הוספה ליחידות שלכם”).


מדריך מאת הדרכות בנושאי טכנו-פדגוגיה וכלים דיגיטלים

מאגר מדריכים מערוץ היוטיוב של הכלי

Exit mobile version