Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

קורס מומחים בכלים קטנים גדולים

קורס מומחים בכלים קטנים גדולים
סל הכלים המומלץ למורה
כולל תמיכת ווטסאפ בשילוב כלים דיגיטליים בהוראה
לפרטים, לחצו כאן
למידה נעימה אפרת מעטוף

Exit mobile version