Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כרטיס גירוד דיגיטלי

הכלי card close-app מאפשר יצירת כרטיס גירוד דיגיטלי לתלמידים.

מתאים למתן רמזים במהלך פעילות לימודית או צ'ופר בסיומה.


מדריך מאת הילי זוורו

מדריך מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version