Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כרטיס גירוד דיגיטלי

הכלי card closeapp מאפשר יצירת כרטיס גירוד דיגיטלי לתלמידים.

מתאים למתן רמזים במהלך פעילות לימודית או צ’ופר בסיומה.


מדריך מאת הילי זוורו

מדריך מאת גילה קיסילביץ

מדריך מאת תמר וורבר

Exit mobile version