Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

CLOZEit | תוסף google doc

CLOZEit – תוסף המאפשר הפיכת כל מסמך google doc לפעילות מסוג השלמת מילים, כולל מחסן מילים, ברגע.


הכלי מאפשר המרת המילים בקו ריק לחלוטין או המרתן בקו כולל האות התחילים של כל מילה, המשמשת כרמז מסייע.


מדריך מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version