Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

כדורי הגרלה | CloseApp

פעילת כדורי ההגרלה של CloseApp

הכדורים יכולים להציג טקסטים או תמונות:


מדריך מאת עמי חניא, המפתח

מדריך מאת גילה קיסילביץ

מדריך מאת נטע אלג’ם

Exit mobile version