Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

תעודות הערכה | תבניות להדפסה

מעוניינים להעניק תעודת הערכה לתלמיד על התנהגות, הישגים וכד’?

לחצו כאן, עצבו והורידו את קובץ התעודה.

Exit mobile version