Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

wakelet | יצירת תלקיט

wakelet – הכלי מאפשר יצירת תלקיט אישי או קבוצתי, סביב נושא מסוים.הדרכה מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version