Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

fliphtml5 | ספר דיגיטלי

fliphtml5 – יצירת ספר דיגיטלי מקובץ pdf המצוי על מחשבכם


מגבלות הגרסה החינמית:


שלבי היצירה:Exit mobile version