Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

אמוג'יפדיה

אמוג'יפדיה – אנציקלופדיית האימוג'ים.

תוכלו לחפש במאגר אימוג'ים לפי נושאים, להעתיק את האימוג'י המבוקש וגם לראות גם את נראותו בפלטפורמות השונות.


*תודה לדבורית כהן על השיתוף


Exit mobile version