Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

מרחב למידה פיזיטלי | הגדרה, דוגמאות וכלים

מרחב למידה פיזיטלי הוא מושג המתאר מצגת מקוונת המעוצבת כמרחב פיזי – בית ספר, כיתה, מרחב עירוני או מרחב מדומיין.

המרחב הפיזי המוצג מחולק למספר פינות למידה ווירטואליות, בכל אחת מהן מוטמע קישור המוביל לפעילות ספציפית, סינכרונית או א/סינכרונית: חדר הרצאות סינכרוני, סרטון של הרצאה מוקלטת, משחקון דיגיטלי, מבדק מקוון, לוח שיתופי להעלאת תוצרים ועוד.
מאחר ומצופה מהלומד לנווט באופן עצמאי בין מספר פעילויות המתקיימות במקביל או ברצף, חשוב לפרסם במצגת גם קישור בולט אשר יוביל להסבר על אופן ההתנהלות במרחב (סוג של עמדת מודיעין): האם יש לבצע את כל הפעילויות או רק את חלקן? האם ברצף מסוים או על פי שיטוט מקרי? מה טווח הזמנים לביצוע המשימה? וכד’.
*השם פיזיטלי נגזר מהחיבור בין המילים – פיזי ודיגיטלי/ווירטואלי.


המרחבים הפיזיטליים מוכרים גם בשם נוסף: כיתת הביטמוג’י.
גם כאן מדובר באותו הקונספט, של מצגת המעוצבת כמרחב פיזי, כאשר ייחודה של כיתת הביטמוג’י הוא בשילוב דמות האווטאר של המורה המארח את תלמידיו במרחב, למתן תחושה יותר אישית.
השם כיתת הביטמוג’י נגזר משם האפליקציה ליצירת האווטאר האישי בה נעשה שימוש.


מצורף פוסט בנושא מרחבים פיזיטליים, שנכתב על ידי שיר בוים-שוורץ – מנהלת חדשנות ופיתוח למידה במטח, ופורסם באתר הגיע זמן חינוך


דוגמאות למרחבים פיזיטליים:


כלים פופולאריים ליצירת מרחב פיזיטלי או כיתת ביטמוג’י:הדרכה על יצירת מרחב פיזיטלי בכלי genially, מאת קרן טייטר מ-מטח

הדרכה על יצירת מרחב פיזיטלי בכלי genially, מאת הילי זוורו


הדרכה על יצירת מרחב פיזיטלי בכלי THINGLINK, מאת הילי זוורו

הדרכה על יצירת מרחב פיזיטלי מרובה קישורים עם ביטמוג’י, מאת הילי זוורו

Exit mobile version