Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Mote | הוספת הערות קול למצגות google

Mote – תוסף לדפדפן הכרום אשר מאפשר הוספת הערות קול לתגובות במצגות google slides.

מתאים במיוחד למורים המעוניינים לתת משובים קוליים לעבודת תלמידים.


מגבלות הגרסה החינמית:


הדרכה מאת פאני יצחק


הוספת הקלטת קול להודעת gmail

מדריך מאת שני גולדשטיין

מדריך מאת גילה קיסילביץ

הדרכה מאת English With Tamar


Exit mobile version