Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

wonder | מרחב ווידאו-צ’ט פיזיטלי

wonder – פלטפורמה לבניית מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטליים.

מרחבי ווידאו-צ’ט פיזיטליים הם מרחבים סינכרוניים לקיום מפגשים קבוצתיים.
המרחב הווירטואלי מעוצב כמקום פיזי – כיתה, פארק, משרד וכד’.
המשתתף יכול לנוע בתוך המרחב באמצעות כפתורי החיצים ו/או העכבר.
במרחב נעשה שימוש בווידאו ובאודיו מרחביים – פירוש הדבר שכל משתתף שומע ומדבר רק עם מי שקרוב אליו בתוך המרחב.
בכניסה למרחב מתחברים המשתתפים למצלמת הווידאו והמיקרופון שלהם, ובזמן שהם נעים במרחב הם יכולים לבחור האם להצטרף / להתרחק משיחה עם משתתף אחר או קבוצת אנשים. כך שרק כאשר שני ממשתתפים (או יותר) יתקרבו האחד אל השני הם יוכלו לשמוע ולראות האחד את השני, ממש כמו בחיים האמיתיים.*תודה לעינבל אריאלי על השיתוף!


Exit mobile version