סוכם נקודות למבדק שנבנה בקובץ WORD

סוכם הנקודות – כלי עזר למורה אשר יצר מבדק להדפסה בקובץ WORD.

מטרת הכלי היא לחסוך למורה זמן ולסכום באופן אוטומטי את סך הנקודות במבחן, כדי לוודא שהוא אכן 100 נקודות (או כל מספר אחר שקבע המורה).

כדי שהחישוב יעבוד, במבחן עצמו יש לכתוב ליד כל שאלה את מספר הנקודות באחד משני הפורמטים הבאים:

  • 3 נקודות
  • 5 נק’

הכלי תומך גם בכפל של נקודות, עבור שאלות עם מספר סעיפים בעלי ניקוד זהה.
לדוגמה אם נכתוב אחד מאלה (ניתן עם או בלי רווחים):

  • 3 * 2 נקודות
  • 3×2 נקודות
  • 1X6 נקודות

פעולת הכפל תתבצע ויתווספו אוטומטית 6 נקודות לסכום הכולל. סימן החיבור (+) גם מחושב.


לאחר שיצרתם את קובץ המבדק בהתאם להוראות > הכנסו לעמוד החישוב > בחרו את הקובץ מהמחשב וקבלו באופן מידי את מספר הנקודות שהוקצו במבדק.


***תודה לאמיר לבני על היצירה והשיתוף!