Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Autocrat | משלוח תעודה לנבחני google forms

Autocrat – הכלי מאפשר בין היתר משלוח אוטומטי של תעודה בדוא”ל, כולל ציון, לתלמיד שסיים לענות על מבדק בפלטפורמת google forms.

מדריך כתוב באנגלית

מדריך מאת שרון מרגולין


Exit mobile version