Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Baamboozle | חידון תחרותי בין קבוצות

Baamboozle – חידון תחרותי בין קבוצות.

הגרסה החינמית מאפשרת משחק בין עד 4 קבוצות.
מי שמפעיל את המשחק הוא המורה. התלמידים בוחרים את מספר השאלה עליה ירצו לענות, לאחר שענו המורה תציג את התשובה הנכונה ותסמן האם צדקו או טעו, בהתאם לכך הקבוצה תצבור או תפסיד נקודות.
מספר הנקודות אותו ניתן להרוויח/להפסיד יכול להיות שונה לכל שאלה, בהתאם לקביעת המורה.
שימו לב: בין אריחי המשחק יופיעו גם כאלו שלא מסתתרות מאחריהן שאלות!! אם הקבוצה בחרה אריח ריק, היא תפסיד 20 נקודות!!
ניתן לצרף לשאלה או לתשובה תמונה.
את התוצר ניתן לשתף עם תלמידים לצורך תרגול עצמי – הכנסו אל my games > הכנסו אל המשחק המבוקש > שלחו אליהם את הקישור המופיע בשורת הכתובת.


מדריך מאת הילי זוורו

מדריך מאת גילה קיסילביץ

הדרכה מאת נטע אלג’ם

Exit mobile version