Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

נפתח מחזור נוסף !!! מרתון בניית אפליקציה לכיתה

בשל הביקוש, נפתח מחזור נוסף של מרתון בניית אפליקציה לכיתה!!
ניפגש בחופשת הפסח ליום למידה מרתוני מבוקר עד ערב, ובסופו נצא עם אפליקציה המותאמת בדיוק לצרכינו, אותה נוכל להמשיך ולעדכן גם בהמשך במגוון תכנים נוספים.
פרטים והרשמה בקישור.
להתראות בחופשה אפרת מעטוף

Exit mobile version