Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Microsoft To-Do | ניהול משימות

Microsoft To-Do – כלי ניהול משימות למשתמשי Microsoft.

יצירת רשימות משימות, כולל אפשרות תזמון, שיתוף חברים ברשימה לצורך ניהול משותף (בתנאי שיש להם חשבון Microsoft).

מדריך כתוב בעברית


Exit mobile version