Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

I’m a Puzzle – פאזל לימודי מקוון

I’M A PUZZLE – יצירת פאזלים מקוונים, כולל אפשרות לשילוב שאלות לימודיות.

*** בוטלה אופציית שאילת השאלות, כעת ניתן ליצור פאזלים פשוטים בלבד ***


מצורפת דוגמה לפעילות שהכינה מרב יקיר


מדריך מאת נטע אלג’ם

מדריך מאת הילי זוורו

מדריך מאת גילה קיסילביץ


** תודה למרב יקיר על השיתוף!


Exit mobile version