Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

jeopardylabs – מחולל משחקים

JeopardyLabs – כלי ליצירת משחק טריוויה (בסגנון תוכניות הטלוויזיה ג’פרדי וקח סיכון).

ניתן לחלק את השאלות לפי נושאים (עד 5 קטגוריות, טורים) ורמת קושי (עד 5 רמות, שורות).
כך למשל, ניתן ליצור 5 קטגוריות לפי נושאי הלימוד, ובכל נושא לשאול 5 שאלות ברמת קושי שונה – ככל שהרמה יותר קשה, עולה מספר הנקודות בהן זוכה התלמיד (100-500).
שאלה יכולה להיות בקשה להסביר מושג / תרגיל חשבוני / זיהוי תמונה וכד’.
שאלה יכולה לכלול תמונה, סרטון יוטיוב, הטמעת תוכן מאתר.
אין חובה למלא את כל השאלות בכל הקטגוריות / הרמות.
את הלוח שנוצר מקרינים בכיתה, כל תלמיד (או קבוצה) בוחר קטגוריה ורמת קושי ובהתאם לכך מקבל שאלה. לאחר חשיפת התשובה הנכונה התלמיד זוכה בניקוד (יש צורך ברישום ידני של הניקוד !). והשאלה עליה ענה התלמיד נמחקת מהלוח.
אין הגבלה למספר התלמידים/הקבוצות המשחקות.

*** אומנם אין חובה להזין את התשובות – אך מאוד מומלץ ! כך יכולים התלמידים לראות את התשובה הנכונה בסיום כל תור (מוסיף גם ממד של דרמטיות למשחק  ) ובנוסף יוכלו להשתמש במשחק לתרגול המושגים בבית לקראת בחינה.

מדריך מאת הילי זוורו

Exit mobile version