Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Thinkio – פעילות אנוטציה על גבי pdf

Thinkio – הכלי מאפשר יצירה ברגע של קישור לקובץ pdf או ישלח המורה לתלמידים, כדי שכל תלמיד יוכל להוסיף על גבי הקובץ הערות מוקלדת או שרבוטים.

לאחר שהתלמיד הזין את שמו ולחץ על שמירה, המורה יוכל לראות את ההערות שהוסיף התלמיד על גבי הקובץ.
במידה והתלמיד מעוניין להמשיך את עבודתו בהמשך, עליו ללחוץ על אייקון הקישור ולהעתיק את הקישור המתקבל או לחילופין להזין את כתובת הדוא”ל שלו לקבלת הקישור במייל.
המורה יכול להוסיף הערות לקובץ התלמיד והוא יראה אותם ברגע שיכנס שוב אל הקישור.
התוכן ימשיך להיות זמין למורה ולתלמיד כל עוד הוא נמצא בספריית המורה. אם אינך רוצה שתלמידים יוכלו לגשת יותר לפעילות, מחק אותה מהספרייה שלך.

מדריך מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version