Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

zeoob – יצירת פוסטים וצ'טים פיקטיביים

ZEOOB – מאפשר ליצור פוסטים וצ'טים פיקטיביים ברשתות החברתיות.


יישומים בהוראה:


את התוצרים ניתן להוריד כקובץ כתמונה.


מדריך מאת הילי זוורוExit mobile version