vidyard | צילום סרטון

vidyard – הכלי מאפשר צילום סרטונים.

  • צילום המרצה, כולל מיקרופון המרצה
  • צילום מסך המחשב, כולל מיקרופון המרצה
  • צילום המרצה + מסך המחשב, כולל מיקרופון המרצה. מצריך התקנת תוסף לדפדפן הכרום

התוצר ניתן לשיתוף באמצעות קישור / קובץ embed.

ניתן להקליט סרטונים באורך של עד שעה.

לאחר ההקלטה ניתן לחתוך את הסרטון ולהוסיף לו תמונת פתיחה.

הגרסה החינמית אינה מוגבלת במספר ההקלטות.