Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

vidyard | צילום סרטון

vidyard – הכלי מאפשר צילום סרטונים.

התוצר ניתן לשיתוף באמצעות קישור / קובץ embed.

ניתן להקליט סרטונים באורך של עד שעה.

לאחר ההקלטה ניתן לחתוך את הסרטון ולהוסיף לו תמונת פתיחה.

הגרסה החינמית אינה מוגבלת במספר ההקלטות.


Exit mobile version