Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Pdfescape

Pdfescape – עורך קבצי pdf מקוון.

הכלי מתאים במיוחד להוספת הערות על קבצי pdf שקיבלתם מתלמידים, הוספת הערות לקובץ pdf של מאמר בו תרצו שתלמידים יעיינו, חתימה על קבצי pdf ועוד.

את הקובץ שערכתם ניתן לשמור על המחשב ולשלוח לתלמידים/עמיתים (מייל, ווטסאפ וכדו’).
במידה והוספתם בקובץ שדות (ראו לשונית insert) הם יוכלו לענות על בשדות הרלוונטיים, לשמור את הקובץ על מחשבם ואז לשלוח אליכם (מייל, ווטסאפ וכדו’).


פוסט זה נכתב בעקבות שאלה – האם אני ממליצה על הכלי ?
אז חשוב לי לציין שהכלי פחות מתאים להקצאת משימות לתלמידים, משום שהוא דורש מהתלמיד שמירת הקובץ על המחשב ושליחתו למורה. כלים מוצלחים יותר הם teachermade או liveworksheet המאפשרים הגשה מקוונת לחלוטין.


מדריך מאת גילה קיסילביץ

Exit mobile version