Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

web captioner – תמלול

webcaptioner – כלי המאפשר תמלול קטעי אודיו, כולל שמירת התוכן כקובץ word.


הדרכה מאת פאני יצחק

מדריך מאת גילה קיסילביץ


Exit mobile version