Power Point Live – מצגת אינטראקטיבית

POWER POINT LIVE – פונקציה זו מאפשרת למשתמשי 365 אישי או מוסדי (הכלי לא עובד בחשבונות חינמיים) להפוך את מצגת ה-POWER POINT לאינטראקטיבית.

המרצה שולח למשתתפים קישור למצגת אותה יקרין במהלך הרצאה פנים-אל-פנים או הרצאה סינכרונית.

  • במהלך ההרצאה המשתתפים יוכלו להכנס לקישור אותו שלח המרצה, לעקוב במכשיריהם אחר המצגת ואף לפעול בתוכה:
    • לעבור לשקפים שהוצגו קודם לכן (אין אפשרות להתקדם מעבר לשקף בו נמצא המרצה).
    • לעשות זום אין בתוך שקף מסוים.
    • להגיב באמצעות אימוג’ים לדברי המרצה.
    • כאשר משתתף נכנס הוא יכול לבחור להפעיל כתוביות ולבחור שפה – פונקציה זו תאפשר למשתתף להציג על מסך מכשירו כתוביות מתורגמות לשפתו במהלך ההרצאה. זאת כמובן בתנאי שהמרצה קבע שפונקציית המיקרופון פועלת.

מרגע שהמרצה סוגר את הקישור, תחסם גישת המשתתפים אל המצגת. במידה ושכחתם לסגור את המצגת באופן מסודר היא תסגר אוטומטית 30 דקות לאחר שאתם כמרצים יצאתם ממנה.


*** בעקבות שאלות שנשאלתי חשוב לציין: משלוח הקישור למצגת נועד לשמור על מיקוד הקהל בהרצאה. הכלי אינו מחליף מפגש פנים-אל-פנים או מפגש סינכרוני (בפלטפורמת zoom או דומות לה).