Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

Power Point Live – מצגת אינטראקטיבית

POWER POINT LIVE – פונקציה זו מאפשרת למשתמשי 365 אישי או מוסדי (הכלי לא עובד בחשבונות חינמיים) להפוך את מצגת ה-POWER POINT לאינטראקטיבית.

המרצה שולח למשתתפים קישור למצגת אותה יקרין במהלך הרצאה פנים-אל-פנים או הרצאה סינכרונית.


מרגע שהמרצה סוגר את הקישור, תחסם גישת המשתתפים אל המצגת. במידה ושכחתם לסגור את המצגת באופן מסודר היא תסגר אוטומטית 30 דקות לאחר שאתם כמרצים יצאתם ממנה.


*** בעקבות שאלות שנשאלתי חשוב לציין: משלוח הקישור למצגת נועד לשמור על מיקוד הקהל בהרצאה. הכלי אינו מחליף מפגש פנים-אל-פנים או מפגש סינכרוני (בפלטפורמת zoom או דומות לה).


Exit mobile version