Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

festisite – מי ראוי להופיע על שטרות הכסף ?

festisite – האתר מאפשר יצירת שטרות כסף ממדינות שונות (ישראל לא ביניהן) או קלפי משחק פיקטיביים עליהם תוכלו לשים כל דמות שתרצו.

יישומים פדגוגיים:


*תדה לחגי גלנט שהכיר לי את הכלי


Exit mobile version