Site icon כלים קטנים גדולים | האנציקלופדיה של הכלים הדיגיטליים לעולם החינוך | בעריכת אפרת מעטוף

shape collage – יצירת קולאז’ תמונות

SHAPE COLLAGE – יצירת תמונת קולאז’ המורכבת מתמונות המוצגות בכל צורה שרוצים (מלבן, לב, מעגל), כולל אפשרות לצייר צורה מקורית.


Exit mobile version