meetbutter – מפגשים סינכרוניים

 

meetbutter – כיתה לקיום מפגשים סינכרוניים.

 • התחברות ממחשב בלבד!! לא נתמך על ידי מכשירים ניידים.
 • תלמידים אינם צריכים חשבון בכלי, אלא נכנסים באמצעות הקישור אותו שלח המורה ומזינים את שמם.
 • עד 200 משתתפים במפגש.
 • ניתן לפתוח חדר המתנה ולקבוע בו תמונה ומוסיקת רקע שינעימו את זמנם של הממתינים.
 • ניתן לקבוע את האג’נדה (סדר היום) של המפגש, כולל משך הזמן שיוקצב לכל מקטע. במהלך המפגש יוצג למורה ולתלמידים חיווי על המקום בו נמצאת הכיתה בזמן הספציפי. המורה יכול לבחור לנוע בתוך האג’נדה.
 • ניתן לקבוע הפעלת טיימרים במהלך המפגש.
 • ניתן להפנות למשתתפים במהלך המפגש סקרים, שאלות אמריקאיות, שאלות פתוחות.
 • המורה יכול להקרין סרטוני יוטיוב.
 • מורה ומשתתפים יכולים לשתף מסך (משתתפים נדרשים לקבל אישור מנחה).
 • מורה ותלמידים יכולים להפעיל מצלמת ווידאו ומיקרופון.
 • תלמיד יכול להצביע – המורה מקבל התראה ויכול לאפשר לתלמיד פתיחת מיקרופון.
 • תלמיד יכול לשלוח חיווי אימוג’י מגוונים.
 • צ’ט.
 • מורה יכול לשתף מצגות ומסמכי google לצורך עבודה שיתופית.
 • מורה יכול לשתף לוח מחיק.
 • מורה יכול לשתף פעילות miro
 • מורה יכול לקבוע חלוקה לחדרים, כולל אפשרות של המורה לשלוח הודעות לחדרים באמצעות הצ’ט (טקסטים וקישורים).
 • כל משתתף יכול לכתוב לעצמו הערות ב-note.

סרטוני הדרכה מערוץ היוטיוב של Butter